E-store/Varna: +359 885 204404  Sofia: 02/ 958 1859  Plovdiv: 032/ 623 053  Burgas: 056/ 832 233
(0 produse) - 0,00 RON

Nu aveti produse in cos

Date cu caracter personal

Politica privind (utilizarea și protecția) datelor cu caracter personal


Magazinul electronic www.piscinemall.ro aparține societății Aquatec LTD.

Piscinemall.ro colectează datele personale de identificare ale utilizatorului și informații specifice din profilurile de client de pe pagina sa de internet, dar numai cu acordul voluntar al Utilizatorului, în următoarele scopuri:    

                                - Confirmarea, livrarea și facturarea comenzii plasate pentru bunuri sau servicii cumpărate;
                                - Anularea comenzii și alte probleme de orice natură legate de comanda sau contractul pentru produse sau servicii achizițione;
                                - Asigurarea accesului la servicii;
                                - Trimiterea de Broșuri și/sau notificări numai pe cale electronică;
                                - Comunicare cu Utilizatorul, cu acordul său voluntar;
                                - Comunicare legată de:

                                                       - Deservire clienți;
                                                       - Analize de marketing și publicitate pentru obiectivele companiei.

 

1.   Piscinemall.ro poate, fără consimțământul explicit al Utilizatorului, colecta alte date – care nu identifică utilizatorul (adresa de IP, ora vizitei, locul din care este accesibilă pagina de internet, denumirea și versiunea browser-ul web, sistemul de operare, inclusiv alți parametri) furnizate de către browser-ul web prin care s-a accesat pagina web - și pot fi folosite de către Piscinemall.ro pentru îmbunătățirea serviciilor furnizate Utilizatorilor sau în scopuri de marketing și promovare și analize ale companiei, participări la jocuri, promoții și tombole, organizate de societate, precum și în orice alte scopuri neinterzise de legislație; cu excepția cazurilor în care prevederile documentului sunt încălcate, dacă acțiunile Utilizatorului sunt în detrimentul intereselor sau produc orice prejudicii site-ului Piscinemall.ro și/sau terțelor părți cu care Piscinemall.ro are un contract de activitate comună sau orice servicii în aceasta perioadă.


2.   Utilizatorul are dreptul de a se opune colectării de informații cu caracter personal și de a solicita ștergerea acestora, și astfel acesta își retrage consimțământul în ceea ce privește Documentul și renunță la orice drepturi descrise în acesta, fără alte obligații ulterioare ale fiecărei părți către cealaltă și/sau fără ca vreuna dintre părți să fie responsabilă pentru orice daune provocate celeilalte, dar doar în cazul în care un raport contractul nu este în vigoare în momentul retragerii sau până când nu achită toate sumele datorate în temeiul contractului.


3.   Pentru a-și exercita dreptul conform pct. 2, Utilizatorul urmează a lua legătură cu Piscinemall.ro prin mijloacele de contact puse la dispoziție, descrise în pagina de internet în perioada respectivă.


4.   Utilizând șabloanele paginii de Internet, Utilizatorul are dreptul de a modifica datele furnizate de către acesta anterior, pentru a declara o modificare deja făcută.


5.   Politica de confidențialitate a www.poolshop.bg se bazează numai pe informații care sunt furnizate în mod voluntar de către Utilizator doar pe pagina de Internet. Site-ul Piscinemall.ro nu este responsabil pentru politica de confidențialitate practicată și pusă în aplicare de către terțe părți, care pot fi accesate prin orice fel de conexiuni din afara paginii de internet.


6.   Piscinemall.ro se obligă de a utiliza datele colectate doar în conformitate cu scopurile menționate și să nu încredințeze, vândă, închirieze, să nu dea licență, transfere etc, baza sa de date care conține informații personale și exclusive despre Utilizator, părților terțe care nu sunt legate de realizarea obiectivelor menționate anterior.


7.   Cu excepția cazurilor în care transferul/accesul/vizualizarea/altceva se solicită de organele abilitate în cazurile prevăzute de dispozițiile obligatorii ale legislației în vigoare la momentul producerii evenimentului.


8.   Piscinemall.ro asigură că datele cu caracter personal ale Utilizatorului, colectate prin formularul de contact vor fi folosite numai până când problema la care se referă comunicarea este rezolvată, după care datele personale vor rămâne doar ca informații statistice.


9.   Piscinemall.ro nu răspunde pentru defecțiuni care ar putea compromite securitatea serverului în care este stocată baza de date care conține informații personale.

 

10.  Modificările în politica privind datele cu caracter personal – prezenta politică poate fi modificată în orice moment, prin publicarea modificărilor în secțiunea "Politica privind datele cu caracter personal", pe paginile noastre web. Modificările intră în vigoare de la data publicării lor. Fiecare utilizator trebuie să acceseze periodic această pagină pentru a fi informat cu privire la modificările în Politica privind datele cu caracter personal. Dacă veți continua să folosiți aceste pagini de internet și după ce modificările intră în vigoare, dumneavoastră sunteți de acord și acceptați toate condițiile politicii modificate privind datele cu caracter personal.  

 

11.  Actualizare și corectare a informațiilor - utilizatorul are dreptul la acces și editare a informațiilor personale pe care le-a furnizat magazinului electronic.  

 

Vă recomandăm să vă actualizați informațiile personale imediat după ce se produce o modificare în acestea. Este posibil să doriți ca informațiile din profilul dumneavoastră să fie șterse sau eliminate, dar deoarece noi păstrăm tranzacțiile din trecut, nu puteți șterge informațiile privind tranzacțiile anterioare pe paginile web.